Каяниди Л.Г. Асаблiвасцi смаленскiх фальклорных казак, сабраных В.К. Яфрэменкавым сюжэтная сiнтагматыка, семантыка, структура.